Student Academy Qui sommes-nous ?

Wie zijn wij?

De Student Academy is sinds 2013 een belangrijke speler in de Belgische studiebegeleiding.

We baseren ons op ons eigen studiemethode: de "STAC-methode", of hoe je elke student naar zijn eigen werkmethode brengt...

Onze missie

Wij geloven in het succespotentieel van elke student en alle leden van de Student Academy streven ernaar om hen snel een studiemethode te laten ontdekken die aangepast is aan hun onderwijsprofiel en hun persoonlijkheid om te slagen in hun studies en te bloeien in hun professionele en persoonlijke leven.

 

We willen het falen op school verhelpen en vooral studenten van wie de werkmethode die op school wordt onderwezen niet aangepast is met hun manier van zijn, hun manier van leren en die hun zelfvertrouwen verliezen.

Ons pedagogisch project

Onderwijs toegankelijk voor iedereen:

 

Onze evolutie stelt ons in staat steeds meer gratis inhoud aan te bieden om het onderwijs te democratiseren en toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.

 

We organiseren gratis studiemethodeopleidingen voor studenten in het hoger onderwijs meerdere keren per jaar. Ze geven toegang tot een complete methodologie die aan iedereen aangepast is en die de studenten zal leiden naar een betere organisatie, kwaliteit van concentratie, efficiëntie en zelfkennis.

 

We hebben op onze website ook gratis tools ontwikkeld, zoals een studieplanning, VAK-tests (visueel, auditief en kinesthetisch), motivatieprofieltests en identiteitsprofieltests, en talrijke adviesartikelen om studenten te helpen slagen in hun studies.

 

In deze benadering om onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, hebben we een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting tot stand gebracht.

Het is in het kader van deze samenwerking dat wij actief deelnemen aan het Boost-project. De Student Academy organiseert namelijk studiebegeleiding om jonge talenten uit kansarme sociaaleconomische milieus te ondersteunen bij het slagen in hun studies.

Onze evolutie

De Student Academy is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2013 onder de naam “Hands Up Academy”.

 

Depuis nos débuts à notre Campus de Bruxelles, nous avons connu une évolution constante, accompagnants 300 élèves en 2014 puis plus de 600 en 2016. À présent, nous sommes fiers d’avoir déjà eu l’occasion d’aider plus de 15 000 étudiants, et pour en aider encore plus, nous avons décidé d’ouvrir 4 campus supplémentaires à Louvain-la-Neuve, Namur, Mons et Liège. 

 

Ten slotte hebben we, om dit nieuwe begin te markeren, onze naam in 2016 veranderd in een nauwkeuriger en meer suggestieve naam: “Student Academy” (of “STAC”).

 

Aujourd’hui, la Student Academy est un acteur majeur du soutien scolaire.  Nous sommes composés d’une équipe de plus de 2 000 membres (professeurs et coach en méthode de travail) qui savent s’adapter au profil de chaque étudiant. 

Onze directeur

Mathieu Vrancken

Mathhieu Vrancken - Directeur de la Student Academy

• Oprichter en bestuurder sinds 2013