Student Academy Qui sommes-nous ?

Wie zijn wij ?

De Student Academy is sinds 2013 een belangrijke speler in de Belgische studiebegeleiding.

Celle-ci se base sur sa propre méthode d’apprentissage, la « méthode STAC », ou comment amener chaque élève vers la méthode de travail qui lui ressemble

Onze missie

Wij geloven in het succespotentieel van elke student en alle leden van de Student Academy streven ernaar om hen snel een studiemethode te laten ontdekken die aangepast is aan hun onderwijsprofiel en hun persoonlijkheid om te slagen in hun studies en te bloeien in hun professionele en persoonlijke leven.

 

We willen het falen op school verhelpen en vooral studenten van wie de werkmethode die op school wordt onderwezen niet aangepast is met hun manier van zijn, hun manier van leren en die hun zelfvertrouwen verliezen.

Ons pedagogisch project

Onderwijs toegankelijk voor iedereen:

 

Onze evolutie stelt ons in staat steeds meer gratis inhoud aan te bieden om het onderwijs te democratiseren en toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen.

 

We organiseren gratis studiemethodeopleidingen voor studenten in het hoger onderwijs meerdere keren per jaar. Ze geven toegang tot een complete methodologie die aan iedereen aangepast is en die de studenten zal leiden naar een betere organisatie, kwaliteit van concentratie, efficiëntie en zelfkennis.

 

We hebben op onze website ook gratis tools ontwikkeld, zoals een studieplanning, VAK-tests (visueel, auditief en kinesthetisch), motivatieprofieltests en identiteitsprofieltests, en talrijke adviesartikelen om studenten te helpen slagen in hun studies.

 

In deze benadering om onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen, hebben we een samenwerking met de Koning Boudewijnstichting tot stand gebracht.

Het is in het kader van deze samenwerking dat wij actief deelnemen aan het Boost-project. De Student Academy organiseert namelijk studiebegeleiding om jonge talenten uit kansarme sociaaleconomische milieus te ondersteunen bij het slagen in hun studies.

Onze evolutie

De Student Academy is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht in 2013 onder de naam “Hands Up Academy”.

 

Sinds ons begin op onze campus in Brussel hebben we een constante ontwikkeling doorgemaakt, met 300 studenten in 2014 en meer dan 600 in 2016. We zijn er nu trots op al meer dan 9.000 studenten hebben kunnen helpen, en om er nog meer te kunnen helpen, hebben we besloten om drie extra campussen te openen in Louvain-la-Neuve, Bergen en Luik.

 

Ten slotte hebben we, om dit nieuwe begin te markeren, onze naam in 2016 veranderd in een nauwkeuriger en meer suggestieve naam: “Student Academy” (of “STAC”).

 

Tegenwoordig is de Student Academy een belangrijke speler in studiebegeleiding. Wij zijn een team van meer dan 1.200 leden (leraars en studiemethodecoaches) die weten hoe zich aan te passen aan het profiel van elke leerling.

Onze directeur

Mathieu Vrancken

Mathhieu Vrancken - Directeur de la Student Academy

• Oprichter en bestuurder sinds 2013